Araç - Filo Yönetimi

Araç filo yönetimi, kamu kurumları ve özel sektör şirketleri gibi büyük organizasyonlar için kritik öneme sahip bir faaliyettir. Bu faaliyet, işletmelerin araç filolarını yöneterek, araçların güvenli, verimli ve ekonomik bir şekilde kullanımını sağlar.

Kamu kurumları için araç filo yönetimi, özellikle ulaşım alanında faaliyet gösteren kurumlar için oldukça önemlidir. Bu kurumların araç filolarının doğru yönetilmesi, kaynakların daha etkili ve verimli kullanılmasına yardımcı olur. Ayrıca, araçların bakımı ve onarımı gibi önemli konular da filo yönetimi tarafından ele alınır.

Kamu yazılımları, araç filo yönetimi konusunda çok çeşitli çözümler sunar. Bu yazılımlar, filo yönetimi süreçlerini otomatikleştirerek, kaynakların daha etkili bir şekilde kullanılmasını ve iş süreçlerinin daha hızlı ve daha verimli hale getirilmesini sağlar.

Araç filo yönetimi yazılımları, araç takibi, filo planlaması, araçların bakım ve onarım takibi, yakıt yönetimi ve sürücü yönetimi gibi birçok alanda destek sağlar. Bu yazılımlar, araçların güvenli ve ekonomik kullanımını sağlamak için anlık veri akışı sağlayarak, araçların konumunu, hızını, yakıt tüketimini ve sürücü davranışlarını takip eder.

Ayrıca, araçların bakım ve onarım takibi de araç filo yönetimi yazılımları tarafından gerçekleştirilir. Bu yazılımlar, araçların bakım zamanlarını takip eder ve gerektiğinde onarım işlemlerini planlar. Bu sayede, araçların güvenliği sağlanarak, daha uzun ömürlü olmaları ve daha az arıza yapmaları sağlanır.

genel Sonuç olarak, araç filo yönetimi kamu kurumları için oldukça önemlidir ve kamu yazılımları bu konuda çözümler sunmaktadır. Bu yazılımlar sayesinde, araç filosu yönetimi daha verimli ve etkili hale getirilerek, kaynakların daha doğru bir şekilde kullanılması sağlanır.

Araç Tanımlama

Kurum bünyesinde bulunan her türlü araç, plaka numarası, markası, modeli, model yılı ve yakıt tipi gibi bilgileri içeren bir veritabanında tanımlanabilir. Bu veritabanı, kurumun sahip olduğu araçlarla ilgili detaylı bilgiye erişim sağlar.Ayrıca, araçların harcama özetleri bu veritabanında tutulabilir. Bu özetler, araçların yakıt, bakım, tamir, sigorta gibi masraflarını gösterir ve kurumun araçlarının maliyetlerini izlemesine olanak sağlar.Bunun yanı sıra, araçların yaptırılması gereken muayene, sigorta ve vize işlemleri zamanları da bu veritabanında takip edilebilir. Bu sayede, kurum araçlarının bu işlemleri zamanında yapmasını sağlayarak, araçların yasal olarak kullanılmasını ve gerektiğinde cezai işlemlerden kaçınmasını sağlar.Bu şekilde, kurum bünyesinde bulunan araçlar verimli bir şekilde yönetilir ve maliyetler kontrol altında tutulur. Aynı zamanda, araçların yasal olarak kullanımı da sağlanarak, kurumun itibarı korunmuş olur.

Akaryakıt Girişleri

Kurum, araçların akaryakıt girişlerini, her araç için ayrı ayrı veya Excel dosyasından toplu olarak yapabilir. Bu sayede, araçların ne kadar yakıt tükettiği ve ne kadar maliyetle çalıştığı takip edilebilir. Ayrıca, araçların kullanmış oldukları yakıt miktarlarının yüzdesel olarak kilometre başına düşen ortalama birim fiyatı hesaplanabilir. Bu hesaplama, kurumun araçların yakıt tüketimini daha verimli bir şekilde yönetmesine yardımcı olur.Ayrıca, kurum, akaryakıt sorgu ekranları aracılığıyla her araç için ayrı ayrı akaryakıt sorgulaması yapabilir. Bu sorgulama, tercihe bağlı olarak ay ya da yıl bazında yapılabilir. Bu sayede, araçların yakıt tüketimleri takip edilerek, araçların yakıt verimliliği konusunda daha ayrıntılı bilgiye erişilebilir.Tüm bu işlemler, kurumun araçların yakıt tüketimini daha iyi yönetmesini sağlar. Bunun yanı sıra, araçların yakıt tüketiminde meydana gelen değişimlerin izlenmesi ve raporlanması, kurumun araçlarının performansını analiz etmesine yardımcı olur. Bu sayede, kurum araçlarının bakım, onarım ve yakıt masraflarını kontrol altında tutabilir, maliyetlerini düşürebilir ve bütçe planlamasını daha verimli bir şekilde yapabilir.

Görev Tanımı ve İş Planlaması

Kurum, araç ve personel eşlemesi yaparak, her araca ve personelin görevlerine özel iş bilgilerini detaylandırabilir. Bu sayede, araçların ve personellerin hangi görevlerde çalışacakları, ne zaman çalışacakları, ne tür işler yapacakları gibi ayrıntılı bilgiler takip edilebilir. Görev ataması, Excel dosyasından toplu olarak da giriş yapılabilmektedir. Bu sayede, kurumun birçok araç ve personelinin görev ataması aynı anda yapılabilir, zaman ve işgücü tasarrufu sağlanabilir.Kurumun araç ve personel görev atama işlemleri, iş planlamasının etkili bir şekilde yapılabilmesine yardımcı olur. Görev atama işlemleri, kurumun müşteri memnuniyetini arttırarak, hizmetlerinin kalitesini yükseltebilir. Ayrıca, görev atama işlemleri sayesinde, kurumun işgücü kaynakları daha verimli kullanılabilir, iş gücü planlaması daha kolay bir şekilde yapılabilir. Bunun yanı sıra, araçların ve personellerin görev atama bilgileri, takip edilebilir ve raporlanabilir. Bu sayede, kurumun performansı analiz edilebilir ve iş planlaması daha verimli bir şekilde yapılarak, hizmet kalitesi arttırılabilir.Tüm bu işlemler, kurumun müşterilerine daha kaliteli hizmet sunmasını sağlayarak, müşteri memnuniyetini arttırırken, aynı zamanda kurumun kaynaklarını daha verimli kullanmasına yardımcı olur.

Araç Personeli Atanması ve Bilgilerin Tanımlanması

Kurum, her araç için uygun personelin atanmasını yaparak, araçların en verimli şekilde kullanılmasını sağlar. Bu amaçla, araç ve personel ilişkilendirmesi yapılarak, her araç için uygun personel belirlenir. Personel atanması sırasında, personelin bilgileri (adı, soyadı, departmanı, pozisyonu vb.) tanımlanır ve kaydedilir. Bu sayede, personel bilgileri kurum tarafından güncel tutulur ve yönetim kolaylaştırılır.Ayrıca, kurumun personel görevlendirme işlemleri sırasında, görev başlangıç ve bitiş tarihleri de kaydedilir. Bu sayede, personellerin görevlendirme süreleri takip edilerek, görev planlaması daha verimli bir şekilde yapılabilir. İstasyon eşlemeleri de görevlendirme sırasında yapılır. Bu sayede, personellerin hangi istasyonda hangi görevi yapacakları belirlenerek, iş planlaması daha verimli bir şekilde yapılabilir.Tüm bu işlemler, kurumun araç ve personel kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanmasını sağlar. Personel atanması ve bilgilerinin tanımlanması işlemleri, iş planlamasını daha kolay ve etkili bir hale getirerek, kurumun hizmet kalitesini arttırır. Ayrıca, görev başlangıç ve bitiş tarihlerinin takibi ile personellerin verimliliği arttırılabilir. İstasyon eşlemeleri ise, personellerin iş yüklerini dengeleyerek, işgücü kaynaklarının daha etkili kullanılmasına yardımcı olur.

Servis Talep

Kurum, araçların bakım ve onarım ihtiyaçlarını karşılamak için servis talepleri oluşturabilir. Bu talepler, araçların sayı numarasına göre sorgulanarak, ilgili araç için servis takibi yapılmasını sağlar. Servis talepleri oluşturulurken, aracı teslim eden ve alan görevliler, servis talep eden birim, teknik destek sorumlusu ve birim sorumlusu gibi alanlar girilerek, servis takibi yapılabilir.Servis talep kaydı içerisinde, olası arızalar ve parça ihtiyaçları gibi bilgiler de girilebilir. Tahmin edilen arızalar, servis talep kaydı içerisinde belirtilerek, ilgili parça bilgileri de girilir. Bu sayede, aracın hangi parçalarının değiştirileceği ve ne kadar maliyet gerektireceği gibi konulara önceden bakılarak, arızanın giderilmesi için gerekli hazırlıklar yapılabilir.Servis talep kaydı, araçların bakım ve onarım süreçlerinin takibini sağlayarak, kurumun araçlarının daha verimli bir şekilde kullanılmasına yardımcı olur. Bu sayede, araçların hasarlarının veya periyodik bakımlarının zamanında yapılması sağlanır ve araçların performansı arttırılır. Ayrıca, servis talep kaydı sayesinde, araçların bakım ve onarım işlemleri takip edilerek, ilgili sorumluların görevleri daha etkili bir şekilde yönetilir.

Kaza-Hasar Takibi

Sisteme kaydedilen araçların kazaları ve hasarları takip edilebilmekte ve bu bilgiler kaza-hasar ekranları üzerinden görüntülenebilmektedir. Kazada araçta ölümlü veya yaralı varsa bu bilgiler sistemde kaydedilmekte ve ilgili tahkikat işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Kazaların hasar oranları, maddi hasarlı olup olmadığı, yol ve çevre faktörleri, hava durumu şartları, kaza mevkii ve yol durumu bilgileri gibi detaylı bilgiler sisteme girilmekte ve tutulmaktadır. Ayrıca kaza ile ilgili belgeler, tutanaklar ve resimler gibi harici dosyalar da sisteme kaydedilebilmekte ve ilgili kaza kaydı ile ilişkilendirilebilmektedir. Bu sayede kaza ve hasar bilgileri güvenli bir şekilde saklanarak ilgili raporlama ve analiz işlemleri yapılabilmekte, araçların güvenliği ve bakımı konusunda da gerekli önlemler alınabilmektedir.

Ogs-Hgs Takibi

Sistem üzerinde her araca ait Ogs ve Hgs bilgileri girilebilmekte, bu sayede araçlar için Ogs ve Hgs ücretlerinin takibi yapılabilmektedir. Sorgulama ekranları ile araç bazında ücret takibi yapılabilir ve raporlar alınabilir. Bu sayede, araçların Ogs ve Hgs ücretleri hakkında detaylı bilgiye ulaşılabilmekte ve bütçe planlaması daha etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca, sistemde yapılan güncellemeler sayesinde Ogs ve Hgs takibindeki eksiklikler, hatalar ve cezalar gibi problemler de önemli ölçüde azaltılabilmektedir.

Ceza Takibi

Sistem üzerinden araçlara kesilmiş olan trafik cezaları, ceza tutanağı bilgileri, ceza tutarları, ceza puanları ve ödeme durumları takip edilebilmektedir. Bu bilgiler sisteme girilerek araç bazında sorgulanarak raporlanabilmektedir. Ceza tutanağı bilgileri, tarihleri, tutarları ve ödeme durumları gibi detaylar ayrıntılı olarak kaydedilebilmektedir. Bu sayede kurum bünyesinde bulunan araçlar için trafik cezası takibi yapılabilmekte ve cezaların ödenmesi zamanında gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca, sistem üzerinden ceza ödeme işlemleri de gerçekleştirilebilmektedir.

Bakım ve Servis

Araçların bakım ve servis işlemleri, özel bir form kullanılarak kayıt altına alınmaktadır. Bu formda, aracın bakım öncesindeki km bilgisi ve hangi km'de bakıma girdiği bilgisi girilmektedir. Bu sayede, girilen km bilgisi üzerinden bakım öncesi ve sonrası araç km değerleri karşılaştırılarak bakımın ne kadar etkili olduğu sorgulanabilmektedir.Servis işlemleri başlangıç ve bitiş tarihleri ile birlikte kaydedilmekte ve servis talebi ile eşleştirilmektedir. Böylece, hangi talep üzerine hangi servis işlemlerinin yapıldığı kolaylıkla sorgulanabilmektedir.Servis fatura bilgileri ve tutarları da sisteme girilerek, ilgili araç için ne kadar servis masrafı yapıldığı raporlanabilmektedir. Ayrıca, servis talep notları ve servis tarafından iletilen bilgiler de formda kaydedilerek, ileride gerekli görüldüğünde bu bilgilere erişilebilmektedir.Araçlarda kullanılan parçalar ve miktar bilgileri de formda yer almaktadır. Eğer kullanılan parçalar garanti kapsamındaysa, ödeme şekli sorgulama alanlarında "garantiden ödendi" olarak belirtilmektedir. Aksi takdirde, tutar olarak ödendiği bilgisi kaydedilmektedir. Değiştirilen parçalar ve bakım servisi ile ilgili tutanaklar da sisteme aktarılarak ilgili alanlarda kullanıcıya sunulmaktadır.

Araç Lastik Bilgileri

Kurum bünyesindeki araçların lastik değişimleri, lastik değişim tarihleri ve değişim yapılan km bilgileri sisteme girilerek takip edilmektedir. Bu sayede lastiklerin ömrü ve performansı takip edilebilmekte, lastik değişimi zamanında yapılması sağlanmaktadır. Lastik değişim işlemi yapılan lastiğin hangi konumda olduğu (örneğin ön sol, ön sağ, arka sol, arka sağ), değişim nedeni (örneğin aşınma, patlama), lastik değişimini yapan kişi ya da kurum bilgileri, lastik değişim tutarları gibi bilgiler de sisteme girilerek takip edilebilmektedir. Bu sayede kurumda hangi araçların hangi lastiklerinin ne zaman ve hangi sebeple değiştiği gibi bilgiler kolayca sorgulanarak raporlanabilmektedir.

Trafik Sigortası

Kurumda kullanılan araçların sigorta işlemleri, trafik sigortası ve kasko sigortası olmak üzere iki farklı sigorta türü üzerinden takip edilebilmektedir. Trafik sigortası için işlem tarihi, poliçe numarası, poliçe başlangıç ve bitiş tarihleri, poliçe tutarı, poliçe yapan sigorta firması ve kurum bilgileri sisteme girilerek sorgulanabilir ve takip edilebilir. Kasko sigortası için de aynı şekilde işlem tarihi, poliçe numarası, poliçe başlangıç ve bitiş tarihleri, poliçe tutarı, poliçe yapan sigorta firması ve kurum bilgileri girilerek sorgulanabilir ve takip edilebilir. Bu bilgiler sayesinde, araçların sigorta süreçleri kontrol edilebilir, sigorta poliçeleri hakkında detaylı bilgi alınabilir ve ilgili tarih aralıklarına göre raporlar oluşturulabilir.

Motorlu Taşıt Vergisi

Motorlu Taşıt Vergisi, Türkiye'de bireysel ve ticari araçların kullanımı için ödenmesi gereken bir vergidir. Bu vergi, araçların tescil işlemi sırasında ödenir ve her yılın başında yenilenir. Vergi tutarı aracın özelliklerine ve motor hacmine göre belirlenir.Kurumlarda kullanılan araçların Motorlu Taşıt Vergisi tutarları sistemde kaydedilir ve ödeme tarihleri belirlenir. Vergi yılı, ödeme tarihi, ödeme tutarı ve taksit bilgileri sisteme girilerek sorgulanabilir ve takip edilebilir. Ayrıca, verginin ödenip ödenmediği bilgisi de sisteme kaydedilir.Bu sayede, kurumlar araçlarının vergilerini takip ederek zamanında ödeme yapabilirler. Ayrıca vergi ödeme takvimlerini de sisteme kaydederek vergi ödeme süreçlerini daha iyi yönetebilirler.

Egzoz Muayene Takip İşlemleri

Kurumda bulunan araçların egzoz emisyon muayene takipleri yapılabilir ve sonuçları kaydedilebilir. Bu takipler için egzoz muayene tutarları, muayenenin yapıldığı tarihler ve muayenenin yapıldığı yer bilgileri kaydedilebilir. Bu bilgiler sorgulanarak araçların egzoz muayene takipleri takip edilebilir ve sonuçları görüntülenebilir. Bu sayede egzoz emisyon düzeylerinin yasal limitlerin altında kalması sağlanarak araçların çevreye daha az zarar vermesi amaçlanır.

Vize Muayene Takip İşlemleri

Kurumda kullanılan araçların vize muayene takipleri yapılmaktadır. Vize muayene işlemi yapılması için gerekli olan tutarlar sisteme kaydedilerek takip edilebilmekte, vize muayene başlangıç ve bitiş tarihleri girilerek sorgulanabilmektedir. Ayrıca, vize muayenesinin hangi yerde yapıldığı da sisteme kaydedilmekte ve bu bilgi sorgulama alanlarında kullanıcıya sunulmaktadır. Bu sayede, kurumda kullanılan araçların vize muayenelerinin zamanında yapıldığı ve süreçlerin takip edildiği sağlanmaktadır.

Araç Cihaz Takip İşlemleri

Kurumda kullanılan araçlara sonradan takılan cihazların takibi ve yönetimi için bir sistem bulunmaktadır. Bu sistem aracılığıyla Navigasyon, GPS, Araç Telsizi gibi cihazların durumu ve kullanım bilgileri takip edilebilmektedir.Navigasyon cihazının faal, arızalı veya serviste durumu kaydedilmekte, servise gidiş ve geliş tarihleri, istasyon bilgisi, seri numarası, araca takılma tarihi ve heke ayrılma tarihi gibi bilgiler sisteme girilmektedir. Bu sayede herhangi bir sorun veya arıza durumunda cihazın hangi tarihler arasında ne durumda olduğu takip edilebilmekte ve müdahaleler buna göre gerçekleştirilebilmektedir.Araç telsizi takibi de benzer şekilde yapılmaktadır. Telsiz tipi (el telsizi/sabit telsiz), seri numarası, markası gibi bilgiler girildikten sonra istasyon bilgisi ve cihaz durumu (faal, arızalı, serviste) gibi bilgiler takip edilebilmektedir. Ayrıca heke ayrılma tarihi gibi bilgiler de sisteme girilerek telsiz takibinin daha etkili bir şekilde yapılması sağlanmaktadır.Bu sayede kurumda kullanılan araçlara sonradan takılan cihazların yönetimi daha verimli bir şekilde gerçekleştirilmekte ve herhangi bir sorun durumunda müdahaleler daha hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.

Genel Özellikler

 1. Sistem parametrik bir yapıya sahiptir.
 2. Uyarı zamanları parametrik olarak belirlenebilir.
 3. Belirli zamanlarda yapılması gereken poliçe yenileme, bakım zamanı gibi işler için hatırlatma özelliği bulunaktadır.
 4. Ekran bazlı zorunlu alan tanımları yapılabilmektedir.
 5. Kayıt silinmesi sırasında kullanıcı uyarılmaktadır.
 6. Onaylama mekanizması bulunmaktadır.
 7. Yazılım güncelleme otomatik olarak yapılmaktadır.
 8. Ekranlara girilen bilgiler üzerinden raporlamalar alınmaktadır.
 9. Ekranda görülen bilgiler Excel'e kaydedilebilmektedir.
 10. Tarih bilgisi içeren ekranlarda tarih aralığı ile raporlama yapılabilmektedir.
 11. Yıllık ve aylık olarak masraf özetleri raporu alınabilmektedir.
 12. Araç bazında akaryakıt harcamaları raporu alınabilmektedir.
 13. Yıllık olarak araç bazında giderler raporu alınabilmektedir.
 14. Serviste işlem gören parçalarla ilgili bilgiler raporu alınabilmektedir.
 15. Kullanıcın istediği bilgileri kendisinin belirleyebileceği raporlama özelliği bulunmaktadır. Belirlenen kriterler ve filtrelemelere göre excel olarak kullanıcı tanımlı rapor hazırlanabilmektedir.